Accept når ut till sina kunder med Totara LMS

Accept designar och erbjuder utbildningsprogram till stora organisationer, framförallt inom säljutbildning och säljledning. Sedan Accept grundades 1994 har de utbildat mer än 20 000 chefer och säljare i hela Europa.

Accept Totara LMS

Utmaningen

En betydande utmaning för Accept är att deras kunder inte alltid har ett LMS (Learning Management System). Många kunder – även när det rör sig om stora globala verksamheter – förlitar sig på sina HR-system, som dock ofta inte räcker till för att stödja ett effektivt lärande.

För att lösa detta, så tillhandahåller Accept i många fall sina utbildningsprogram via sitt eget LMS, där de kan säkerställa att olika utbildning kan distribueras till en mångfald av kunder. Accepts plattform används då för att hantera klassrumstillfällen och distribuera e-learning till kunderna som saknar eget LMS.

Lösningen

I Totara LMS hanterar Accept varje enskild kund som en separat målgrupp. Detta garanterar att innehållet för varje kund blir konfidentiellt, samt att deltagare från varje kund kan mötas av sin organisations varumärke när de loggar in.

Accept tillhandahåller en bred palett av utbildningsaktiviteter och innehåll, bestående av bland annat e-learning, virtuella klassrum, webcast och nedladdningsbara resurser. Allt är designat för att vara lättillgängligt och ge en betydligt högre användarupplevelse än det LMS Accept tidigare erbjöd.

Accept Totara LMS

En avgörande parameter för Accept vid valet av Totara LMS var just användarupplevelsen. Tillsammans med Xtractor designades plattformen för att bli så intuitiv som möjligt för deltagarna. På detta sätt räcker det med att nya användare – även sådana som aldrig tidigare använt ett LMS – får en länk och sina login-uppgifter för att komma igång. Detta minimerar också behovet av supportstöd och administration.

En annan viktig parameter för Accept var enkelheten i att hantera deltagare från olika kunders organisationer. Detta gör det möjligt för Accept att registrera användare, distribuera innehåll och följa upp genomförandet med minsta möjliga insats.

Accept Totara LMS kursvy

Resultat

Ett kvitto på Accept lyckats med sin LMS-lösning är att vissa av deras kunder valt att gå vidare och införa Totara LMS som lärplattform i sin egen organisation. Detta gäller exempelvis biltillverkaren Kia, som gjorde detta val utifrån sina positiva erfarenheter från Accepts plattform.

Idag finns det omkring 1 000 registrerade användare i Accepts Totara LMS, fördelat på omkring 15 olika kunder. Över tid, så är det sannolikt att fler kunder kommer flytta över till sina egna Totara-plattformar.

Accept är också mycket nöjda med sin nära relation med Xtractor. Som del av samma eko-system bjuder Accept och Xtractor ofta in varandra i sina kunddialoger, och kan på detta sätt tillföra ytterligare värde till sina kunder.