Totara Learn

Det här är Totara Learn

Totara Learn, tidigare känt som Totara LMS, är ett av världens snabbast växande LMS (Learning Management System). Just nu används det av över sexton miljoner användare hos mer än tusen företag och organisationer runtom i världen. Även i Sverige har Totara Learn seglat upp som en storfavorit inom exempelvis branschföreningar, kommuner, myndigheter, utbildningsföretag, handeln, industrin och energibranschen.

Med Totara får du ett LMS får du en komplett och funktionsrik lärplattform, där du kan skapa, distribuera, hantera och följa upp alla former av lärande på ett enkelt sätt.

Totaras unika modell – som bygger på öppen källkod – gör LMS:et flexibelt och anpassningsbart. Det betyder bland annat att det går att integrera med många andra lösningar (till exempel din organisations HR-, affärs- och CRM-system). Totara Learn är oftast betydligt mer kostnadseffektivt än andra jämförbara LMS.

I Xtractors leverans av Totara Learn ingår även det innovativa verktyget H5P. Tack vare detta kan du som kursskapare enkelt skapa interaktivt innehåll av en mängd olika slag, såsom olika former av quiz och interaktiv video.

Användarupplevelse och varumärkesanpassning

I Totara Learn är användarupplevelsen central. Totara bygger på modern, responsiv webbdesign och fungerar därför lika bra på alla typer av plattformar – både dator, surfplatta och mobil. Gränssnittet kan dessutom anpassas så att det speglar din organisations varumärke och grafiska profil fullt ut.

Kika gärna på några exempel på hur vi har anpassat gränssnittet i Totara för våra kunder!

Xtractor och Totara Learn

Xtractor är Platinum Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara Learn. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara Learn med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi ger dig råd om hur du kan använda ditt LMS för att stödja verksamheten.
  • Vi ger dig råd om innehåll och hur du producerar innehåll (e-learning, film, kunskapstester med mera).
  • Vi utbildar dina administratörer och kursskapare.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara Learn levererat som molntjänst.

Mer om Totara Learn
Boka en demo i Totara Learn
Heldagsutbildning i Totara Learn