Totara Perform

Det här är Totara Perform

Totara Perform är framtaget för att ge din organisation en stabil och flexibel grund för er kompetenshantering.

Totara Perform är relevant för dig som vill:

  • Digitalisera din organisations "performance management". Detta oavsett om det handlar om mer traditionellt arbetssätt, med t ex årliga medarbetarsamtal, eller om mer ett mer kontinuerligt och fortlöpande arbetssätt med regelbunden feedback.
  • Identifiera och hantera kompetensgap i din organisation.
  • Koppla ihop lärandet och kompetenshanteringen i din organisation.
  • Effektivisera processer, säkerställa kvaliteten och öka spårbarheten i er kompetenshantering.

 

Tillgängligt och flexibel performance management

Mycket kraft har lagts på att göra all funktionalitet lättillgänglig för alla inblandade parter, HR, chefer och medarbetare. Och genom de konfigurationsmöjligheter som tillhandahålls så kan du själv enkelt avgöra hur, när och vilka personer i din organisation medverkar i era utvecklingsaktiviteter.

Skärmbild: Skapa medarbetarsamtal, 360 feedback eller incheckning i Totara Perform.

Introduktion till Totara Perform

Textalternativ

Is your organization stuck with a rigid performance management system that fails to adapt to your changing needs?

Or is there a disconnect between the goals of your people and the learning that’s prescribed to help them get there?

Without a flexible performance management system, you’re unable to embrace the new world of performance management practices.

Or you're stuck with a system that forces you into new performance management practices that you're just not ready for.

It’s time to tailor performance management processes around your organization.

With Totara Perform, you have the flexibility that’s essential to the success of your business. Totara Perform adapts to the way you work – the full spectrum, from traditional to modern practices.

Harness the power of continuous performance management to boost in-office or remote workplace productivity anytime and anywhere.

Create evidence-based performance reviews that use real-world data with the Performance Review Workflow Builder.

Align employees with company goals and enhance productivity with regular check-ins, continuous feedback and goal-setting.

Get an objective view of individual strengths, weaknesses and opportunities by balancing self-evaluation with input from others via 360-degree reviews...

What’s more, by combining Totara Perform with Totara Learn and Totara Engage, you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that aligns your people with company goals and empowers them to perform at their best.

Visit Totara learning dot com, or talk to a Totara Partner to see how Totara Perform delivers higher performance, anytime, anywhere – in Your New World of Work.

Learn, perform, engage

Totara Perform kan användas som ett fristående kompetenshanteringsverktyg. Men, än starkare blir det oftast när kompetenshanteringen och lärandet kan knytas ihop på ett väl fungerande sätt. Vi rekommenderar därför varmt att titta på Totara Perform ihop med Totaras delar för lärande; Totara Learn LMS samt Totara Engage LXP.

Om din organisation redan använder någon del av Totara så är det förstås extra enkelt att utöka till att även börja nyttja Totara Perform. Typiskt finns då redan data rörande dina medarbetare, deras organisatoriska tillhörigheter, jobbroller, befattningar och så vidare. Och för användarna blir detta lättast möjligt att ta till sig, eftersom miljön och gränssnittet redan är bekant.

Ta gärna del av mer information om Totaras helhetslösning för lärande, engagemang och prestation.

Skärmbild: Medarbetares kompetensprofil i Totara Learn.

Xtractor och Totara Perform

Xtractor är Platinum Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi ger dig råd om hur du kan använda Totara för att stödja verksamheten.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara Perform levererat som molntjänst.
Skärmbild: Spindeldiagram som visar kompetensgap i Totara Perform.