Totara Learn LMS

Det här är Totara Learn

Totara Learn, tidigare känt som Totara LMS, är ett av världens snabbast växande LMS (Learning Management System). Just nu används det av över sexton miljoner användare hos mer än tusen företag och organisationer runtom i världen. Även i Sverige har Totara Learn seglat upp som en storfavorit inom exempelvis branschföreningar, kommuner, myndigheter, utbildningsföretag, handeln, industrin och energibranschen.

Med Totara Learn får du en komplett och funktionsrik lärplattform, där du kan skapa, distribuera, hantera och följa upp alla former av lärande på ett enkelt sätt.

Totaras unika modell – som bygger på öppen källkod – gör LMS:et flexibelt och anpassningsbart. Det betyder bland annat att det går att integrera med många andra lösningar (till exempel din organisations HR-, affärs- och CRM-system). Totara Learn är oftast betydligt mer kostnadseffektivt än andra jämförbara LMS.

I Xtractors leverans av Totara Learn ingår även det innovativa verktyget H5P. Tack vare detta kan du som kursskapare enkelt skapa interaktivt innehåll av en mängd olika slag, såsom olika former av quiz och interaktiv video.

totara-learn2

Introduktion till Totara Learn

Textalternativ

In uncertain times, you need engaged and skilled employees to ensure your organisation grows and remains competitive. Unfortunately, with most learning management systems, you have to make unnecessary compromises.

You are forced to change your organisation’s workflows and processes to fit into a rigid, overpriced system you’re locked into. A system that’s not designed to meet your unique needs.

You need to upskill your workforce on your own terms with the power and flexibility to deliver transformational learning...

Totara Learn is an adaptable and extendable learning management solution that’s trusted by millions of learners worldwide. Totara Learn empowers you to deliver tailored learning solutions that adapt to your unique requirements.

Learn on any device.

With more than 35 supported languages.

Automatically assign content by audiences, roles, and goals.

Ensure compliance to improve safety and reduce business risks.

Quickly build courses and certifications with a range of interactive options. Combine courses with instructor-led events and other content to deliver powerful blended learning.

Build reports and dashboards that cater to multiple groups or customers from a single instance of your LMS.

What's more, by combining Totara Learn, Totara Engage and Totara Perform you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that empowers your people to align with your company goals and perform at their best.

Visit Totara learning dot com or contact your nearest Totara Partner to upskill your workforce the way you want, with the power and flexibility to deliver transformational learning.

Användarupplevelse och varumärkesanpassning

I Totara är användarupplevelsen central. Totara bygger på modern, responsiv webbdesign och fungerar därför lika bra på alla typer av plattformar – både dator, surfplatta och mobil. Med Totara möjliggörs också ett i högsta grad inkluderande lärande, där webbtillgänglighet motsvarande WCAG 2.1 AA stöds.

Gränssnittet kan dessutom enkelt anpassas så att det speglar din organisations varumärke och grafiska profil fullt ut.

Learn, Engage, Perform

Möjligheterna i Totara Learn LMS är stora. Och blir än större om man ser till den potential som finns utifrån att enkelt kunna integrera LMS:et med andra tjänster och system.

Utöver det så finns också möjligheten att växa genom att aktivera fler moduler från Totara. Det kan då gälla Totara Engage, ett LXP för samarbete samt socialt och informellt lärande, som också innehåller färdig integration med Microsoft Teams. Allt för att stödja ett lärande "in the flow of work".

Det kan även gälla kompetenshanteringsmodulen Totara Perform, med möjligheter till såväl traditionella som modernare former av performance management, där kompetensgap och utbildning smidigt kan kopplas ihop.

Ta gärna del av mer information om Totaras helhetslösning för lärande, engagemang och prestation.

Xtractor och Totara Learn

Xtractor är Platinum Alliance Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi ger dig råd om hur du kan använda Totara för att stödja just din organisation.
  • Vi ger dig råd om hur du producerar innehåll (e-learning, film, kunskapstester med mera), och kan självklart bistå med framtagande av digitalt lärande om du vil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi tillhandahåller professionell systemträning, support, underhåll och drift med Totara levererat som molntjänst.
Learn_Katalog