Totara Engage

Sätt lärupplevelsen i centrum

Totara Engage är en helt ny Learning Experience Platform (LXP). I denna lösning är det deltagarnas lärupplevelse som är i fokus. På ett tillgängligt och intuitivt sätt kan dina deltagare:

  • Skapa (eller kuratera) innehåll i form av enkla resurser, exempelvis skriva en text, skapa en omröstning, lägga upp en bild eller bädda in en video.
  • Ta del av systemets rekommendationer om för mig relevant innehåll.
  • Gilla och dela andra användares innehåll.
  • Skapa och dela spellistor där olika resurser ges ett sammanhang.
  • Samarbeta, gärna över avdelningsgränser, genom att bjuda in till eller gå med i samarbetsytor.

 

totara-engage

Introduktion till Totara Engage

Textalternativ

Formal learning plays a pivotal role in your overall learning experience. But your people learn better at the point of need – when skills and knowledge are put to practice.

Smart organisations know that learning is a fluid process occurring through multiple daily experiences. But using social learning and collaborative workspaces to make learning more effective can be challenging.

With Totara Engage, you can easily collaborate to solve complex problems, and access the information you need, exactly when you need it.

Totara Engage is the learning experience platform that engages your workforce for higher performance…

…and shortens learning curves with personalized playlists and custom resources that are curated from multiple channels and delivered on any device.

Integrate Totara Engage with tools like Microsoft Teams, Totara Learn and Totara Perform to efficiently overcome individual, or department-wide challenges without disrupting workflows.

Set up workspaces organised by project, topic or department to collaborate and share expertise.

Build a connected culture and unlock knowledge sharing throughout your organization to boost engagement.

What’s more, by combining Totara Engage, Totara Learn and Totara Perform, you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that empowers your people to align with your company goals and perform at their best.

Visit Totara learning.com, or talk to a Totara Partner to see how Totara Engage unites, upskills and engages your workforce for higher performance in your New World of Work.

Skärmbild: Dela en resurs i Totara Engage.
Skärmbild: Dela innehål från Totara direkt i Teams.
Skärmbild: Utbildningsinnehåll från Totara i Teams.

Learn, engage, perform

Totara Engage kan användas som fristående lärupplevelseplattform. För de flesta organisationer finns dock även behovet att stödja även andra typer av lärande, såsom kurser och utbildningsprogram i olika format. Därför tillhandahålls Totara Engage och färdigintegrerat med LMS:et Totara Learn. Och om din organisation även har behov även av kompetenshantering så finns modulen Totara Perform.

 

 

"Learning in the flow of work"

Denna fras har på senare tid kommit att bli något av ett mantra. Och för allt fler organisationer är det allt viktigare att kunna "väva in" lärandet i det vardagliga arbetslivet. Vi vill kunna ta del av, få tips om eller sprida lärande, utan att för den skull behöva göra ett stort avbrott i våra arbetsuppgifter.

Det här stöds på flera sätt i Totara Engage, några exempel på det är:

  • Intelligenta, algoritm-baserade rekommendationer samt tips från kollegor gör att jag inte behöver ägna onödig tid åt sökande efter relevant innehåll.
  • Format som lämpar sig väl för kortare mikro-lärande, men som också kan sättas ihop till samlingar och spellistor.
  • Diskussioner och samarbeten som kanske inletts i en mer formell utbildning, kan enkelt fortsätta genom att deltagare frivilligt går med i en samarbetsyta - där ett mer kontinuerligt lärande och kunskapsdelning kan äga rum.

Dela och lär i Microsoft Teams

Ytterligare ett konkret exempel på nya möjligheter att "lär-där-du-är" finns i plattformens färdiga integration med Microsoft Teams. På Xtractor ser vi tydligt hur Teams får en allt större spridning hos våra kunder, något som inte minst tog fart under våren 2020. Med Totara Engage kan du ge dina medarbetare möjligheten att nå såväl informellt lärande som mer formella kurser (från Totara Learn LMS) direkt i Teams.