Rådgivning

På Xtractor har vi en massa bra verktyg för att lösa dina utbildningsbehov. Men du kanske inte vet vilka behoven egentligen är? Eller var du ska börja för att lösa dem?

I så fall kan du anlita oss på konsultbasis. Vi har nämligen samlat på oss en hel del erfarenhet genom åren, och vet hur man ska göra (och inte göra). Vi tar oss an både större och mindre uppdrag. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Kartlägga nuläget

Vår rådgivning börjar oftast med en hälsokontroll – en analys av hur det ser ut hos er just nu. Hur fungerar era befintliga plattformar och system? Har ni en fungerande utbildningsstrategi? Vad har era målgrupper för behov? Hur ser lärandekulturen ut hos er?

Vi formulerar en frågeställning som är relevant för er, och söker sedan rätt på svaren med hjälp av bland annat workshoppar, intervjuer och enkäter. Resultatet sammanställer vi i det format som ni tycker är lämpligt. Hälsokontrollen ger er ett bra underlag för att kunna ta nästa steg – antingen på egen hand eller tillsammans med oss.

Tecknad sjuksköterska.
Tecknad person i färg framför svartvitt foto av personer på kontor.

Formulera en utbildningsstrategi

Med resultatet av hälsokontrollen som utgångspunkt identifierar vi tillsammans målen för er utbildningsverksamhet. Och med målen i sikte påbörjar vi sedan arbetet med att formulera en fungerande utbildningsstrategi. Vilken typ av lärande behövs för att ni ska uppnå era mål? Och hur ska utbildningsresultatet följas upp?

På det här området finns det många trender och buzzwords: socialt lärande, learning in the flow of work, gamification, just-in-time learning, micro-learning och så vidare. Men även mer traditionella lärmetoder kan ha ett stort värde. Vi ser på lärande med ett brett perspektiv. Och utgår alltid från frågan: Vad passar egentligen bäst för er verksamhet och era mål?

Designa utbildningskampanjer

För att ett utbildningsinitiativ ska bli lyckat behövs det ofta mer än bara en bra kurs. Medarbetarna behöver få reda på att utbildningen finns – och framför allt lockas till att vilja genomföra den. Efteråt behöver de påminnas om innehållet och repetera sina kunskaper. Och det önskade beteendet behöver uppmuntras och stödjas på olika sätt.

Det här går att åstadkomma med hjälp av en mängd olika aktiviteter, till exempel tävlingar, korta repetitionsquiz, sociala aktiviteter och stödjande kommunikation (affischer, trycksaker, poddar).

Tillsammans tar vi fram ett helhetskoncept för att rulla ut och genomföra era utbildningskampanjer. Gärna i nära samarbete med era utbildnings- och kommunikationsavdelningar.

Tecknad hand som håller en liten människa med blomblad.
Tecknad krukväxt, människa som klättrat upp för stege och satt sig på ett blad.

Hör av dig!

Oavsett om du redan vet vad du vill och kan behöva hjälp med, eller om du är i en tidig fas och just nu klurar på hur du ska ta nästa steg – hör gärna av dig till oss!

    Genom att bocka i denna ruta väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Utveckla era egna förmågor

Ibland är det bra att snabbt kunna göra saker och ting på egen hand. Vi hjälper er därför gärna att bli mer självgående. Det kan till exempel handla om utbildning och coachning i hur man:

  • skriver manus och använder storytelling
  • producerar i olika författarverktyg och lärplattformar
  • skapar utbildningskoncept
  • designar hela utbildningsprogram.