Kurs om mångfald och inkludering

Mångfald är ett ständigt aktuellt ämne. Olika aspekter av det bubblar alltid upp till ytan – vilket inte minst #metoo häromåret gjorde tydligt.

Vi kan alltså tycka att vi kommit hur långt som helst i vårt mångfaldsarbete, men det finns alltid mer att göra, inom alla organisationer. Vår kurs hjälper till att väcka tankar och utmana attityder.

mangfald

Vad är utmärkande för kursen?

Utbildningar i mångfald kan lätt upplevas som pekpinniga och väldigt politiskt korrekta. I vår kurs har vi därför bemödat oss om att hålla en lättsam och neutral ton. Vi har fokuserat på att få deltagarna att börja reflektera över sina egna och omgivningens beteenden och inställningar, snarare än på att föreläsa om sakernas tillstånd.

Varje del av kursen innehåller kunskapshöjande moment som förmedlas via text och bild, korta spelfilmer som väcker tankar, förklarande animeringar, frågor som får deltagarna att fundera över deras egen arbetsplats och ett stort antal interaktiva moment där deltagarna bland annat får bedöma egenskaper, gissa yrken, svara på frågor om statistik och klicka sig igenom olika berättelser.

Vad är syftet med kursen?

Syftet är att skapa medvetenhet och förändra attityder genom att:

  • skapa förståelse för varför mångfald och inkludering är viktigt
  • informera om och väcka tankar kring fördomar, normer och beteenden
  • få deltagarna att börja reflektera över beteenden hos sig själva och i omgivningen.

Hur lång är kursen?

Kursen tar omkring 30 minuter att gå igenom. Den är uppdelad i fyra kapitel, vilket gör det lättare att gå igenom den styckevis. Självklart kan deltagarna också när som helst ta en paus och sedan fortsätta där de var när de slutade.

Hur är innehållet kvalitetssäkrat?

Kursen är framtagen i samarbete med mångfaldskonsulten Matilda Bergkvist. 

Det går bra att bygga på kursen med föreläsningar och utbildningsprogram via Matildas företag Includer. (Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.)

Finns kursen på flera språk?

Ja, kursen finns på både svenska och engelska.

Får man något på köpet?

Ja! Som vi redan nämnt ingår en Adapt Builder-licens.

Vi bjuder dessutom på ett par planscher med fina illustrationer och statistik från kursen, som påminner deltagarna om ämnet även efter utbildningen. (Vill du ha fler planscher går det bra att beställa från oss.)

41_flip02
41_flip03

Vår ämnesexpert

Ämnesexpert för denna kurs är Matilda Bergkvist, expert på inkludering, diskriminering och aktiva åtgärder, samt grundare och konsult på företaget Includer.

Includer på Linkedin

Includer.se

Porträtt av Matilda Andersson.

Prova på?

Fyll i detta formulär så får du ett kostnadsfritt prova-på-konto, där du fritt kan ta del av alla kurser i Xtractors kursskafferi under sju dagar.

    Genom att bocka i denna ruta väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.