Kurs om Informations­säkerhet

I dag är informationssäkerhet en viktig fråga för precis alla organisationer. I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för både säkerhetsintrång och negativa konsekvenser när informationssäkerheten brister.

Men om alla medarbetare har kunskap om vad de ska – och inte ska – göra minskar förstås hoten betydligt. Det är här vår informationssäkerhetskurs kommer in i bilden.

23_Leila_surfar
00_losen
Utdrag ur kurs, mobiltelefon med skärmtext "Mammas jobbtelefon".

Det finns ju massor av infosäk-kurser. Vad är speciellt med den här?

Vi vet att informationssäkerhet ofta upplevs som något nödvändigt ont. De kurser som finns är också rätt fantasilösa. De varken engagerar eller inspirerar kursdeltagarna.

Vi har därför bestämt oss för att gå emot strömmen. Vår kurs har ett lättsamt anslag i både angreppssätt, språk och grafik. Till exempel inleds kursen med ett kort veckotidningsliknande personlighetstest. Och i resten av kursen får man, med glimten i ögat, ta del av kunskap ur fyra olika personlighetstypers perspektiv: Försiktige Fredriks, Lata Leilas, Välvillige Viktors och Impulsiva Irmas.

Vad är syftet med kursen?

Syftet är att göra medarbetarna medvetna om hur viktigt det är att tänka på informationssäkerheten i olika sammanhang. Kursen ger dem också praktisk kunskap om vad de ska göra och inte göra.

Hur förhåller sig kursen till ISO 27001?

Kursens innehåll är framtaget utifrån ISO 27001.

Om din organisation valt att arbeta utifrån ISO 27001 blir kursen ett viktigt delmoment, eftersom varje enskild medarbetare måste bidra till att upprätthålla certifieringen. (Men självklart är kursen minst lika relevant för organisationer som inte har valt eller planerar att certifiera sig.)

Hur lång är kursen?

Kursen tar omkring 30 minuter att gå igenom. Den är uppdelad i fyra kapitel och ett avslutande test, vilket gör det lättare att gå igenom den styckevis. Självklart kan deltagarna också när som helst ta en paus och sedan fortsätta där de var när de slutade.

Hur är innehållet kvalitetssäkrat?

Kursen är framtagen i samarbete med ämnesexperten Maria Wellmert, som har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med informationssäkerhet och att certifiera organisationer i informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

Finns kursen på flera språk?

Ja, kursen finns på både svenska och engelska.

Får man något på köpet?

Ja! Som vi redan nämnt ingår en Adapt Builder-licens.

Vi bjuder dessutom på en liten pekbok i Pixiformat som med glimten i ögat tar upp några viktiga informationssäkerhetsaspekter. Den kan läggas i exempelvis fikarummet för att påminna medarbetarna om och starta samtal om informationssäkerhet. (Vill du ha fler pekböcker går det bra att beställa från oss.)

Kursen håller ett lättsamt anslag.
Inledande personlighetstest med igenkänningsbara vardagssituationer.
Kapitelindelning utifrån fyra olika personlighetstyper: Försiktige Fredrik, Lata Leila, Välvillige Viktor och Impulsiva Irma.

Prova på?

Fyll i detta formulär så får du ett kostnadsfritt prova-på-konto, där du fritt kan ta del av alla kurser i Xtractors kursskafferi under sju dagar.

    Genom att bocka i denna ruta väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Olika typer av interaktioner som fungerar på båda mobil och dator.

Vår ämnesexpert

Maria Wellmert, Privacy Manager på IST Group.

Porträtt Maria Wellmert.