E-learning

Vi kan e-learning

På Xtractor kan vi det här med e-learning. Om du behöver ändra ett beteende, förändra en attityd eller öka kunskapen hos din målgrupp kan du alltid vända dig till oss. Vi hjälper dig hela vägen, från idéstadiet och ända fram till en färdig produktion.

Vi utreder dina utbildningsbehov för att kunna ta fram pedagogiska utbildningar som passar just din verksamhet – och som funkar lika bra på mobilen som på datorn. Titta gärna på några exempel på utbildningar vi tagit fram om du är nyfiken!

Så här ser processen ut

Vill du veta hur vi gör när vi tar fram en e-learning? Och vad som krävs av dig som kund? Ta dig i så fall en titt på den här filmen som beskriver hur vår process ser ut!

pins

Textalternativ

Xtractors projektprocess bygger på många års erfarenhet. Vi vet hur vi ska göra för att leverera på utsatt tid, med hög kvalitet. Så här jobbar vi:

Vi börjar med ett startmöte tillsammans med din projektgrupp. Vad är det som ska levereras, vem ska göra vad, och när?  Vilka risker finns i projektet, och hur ska de hanteras?

Efter startmötet kommer vi överens om en detaljerad tidplan.

Sen är det dags för workshop! Här lägger vi tillsammans grunden för den fortsatta utbildningsproduktionen. Vi ställer många och ibland svåra frågor för att formulera mål, och definiera målgruppen. T.ex.

  • Varför behövs den här utbildningen?
  • Vilka är de personer som vi vill nå?
  • Vad är det vi vill att målgruppen ska göra och varför gör de inte det idag?

Vi diskuterar också företagets kultur och varumärke.

Efter workshopen vill vi gärna intervjua representanter ur målgruppen. Med hjälp av inputen från intervjuerna och workshopen tar vi sedan fram ett skräddarsytt koncept och en storyboard.

Konceptet är produktionens bärande idé, det vill säga den röda tråden. Vi ger ett förslag på hur ton, pedagogiska grepp och grafisk känsla tillsammans ska ge en bra användarupplevelse.

Storyboarden är en översikt av utbildningens innehåll – en sorts grovmanus. Här beskriver vi utbildningens struktur, interaktivitetstyper och innehåll på rubriknivå.

Storyboarden och konceptet levereras till dig i ett Word-dokument med kompletterande skisser och moodboards. Du granskar och vi gör eventuella justeringar. Innan vi går vidare vill vi ha ett godkännande från dig.

I nästa fas utvecklar vi storyboarden till ett detaljmanus – en detaljerad beskrivning av utbildningens innehåll, d.v.s. allt som ska hända och visas på skärmen. Här behöver vi samarbeta med dig och dina kollegor. Vi kan till exempel behöva ställa frågor för att förstå innehållet bättre, eller för att få input till scenarier eller övningar.

När det är dags för granskning får du manuset i Word-format. Utifrån dina synpunkter gör vi sedan eventuella justeringar, så att du kan godkänna och vi kan gå vidare till produktion.

Under detaljmanusfasen producerar vi också en kort pilotversion, ett kort avsnitt av utbildningen. Piloten är till för att visa hur utbildningen kommer att se ut och fungera. Samtidigt som du granskar och tycker till, testar vi piloten i ert LMS.

Ungefär halvvägs igenom detaljmanusfasen träffas vi för att utvärdera projektet så här långt och – viktigast av allt – vi börjar planera för lanseringen av utbildningen.

När detaljmanuset och piloten är godkända börjar vi producera utbildningen. Här skapar vi det som ska synas, höras och hända på skärmen, t.ex. film, foto, animationer och annan interaktivitet.

Du granskar sedan produktionen utan speakerljud, och vi justerar utifrån din sammanställda åtgärdslista.

Därefter samlar du några personer ur målgruppen som får användartesta den ljudlösa produktionen. Förstår de hur de ska navigera och hur de interaktiva inslagen funkar?  Eftersom detaljmanuset sedan tidigare är godkänt avstår vi dock från diskussioner runt innehållet.

Efter testet gör vi de sista justeringarna och spelar sedan in speakern. Nu är vi väldigt nära en färdig produktion. När vi har lagt in speakerljudet får du slutgranska och godkänna, och därefter är vi klara för leverans.

Kursen levereras i det format som bestämts under startmötet, redo för installation i ert LMS. Därefter kan lanseringen sätta igång.

Ungefär 3 månader efter leverans kontaktar vi dig för att höra hur lanseringen och genomförandet har fungerat. Har ni gjort den uppföljning som vi planerade för i början av projektet, och vilka effekter har ni börjat se? Och behövs det några förstärkande aktiviteter för att uppnå önskade resultat?

I perioder kommer du att behöva lägga ner en del tid och arbete i projektet. Men vi på Xtractor kommer att göra allt vi kan för att underlätta för dig.

Tillsammans skapar vi engagerande utbildningar som ger resultat!

Behöver du hjälp med något närbesläktat?

Vårt utbildningsteam arbetar inte bara med att ta fram e-learningproduktioner. Vi kan också hjälpa dig med exempelvis:

  • blended learning-program (där flera olika metoder används för att optimera lärandet)
  • uppbyggnad av akademier
  • pedagogisk rådgivning
  • separata AR- och VR-produktioner
  • separat film
  • separata illustrationer.
Filmkamera gammal modell

Är du intresserad eller har du frågor?

Hör gärna av dig till oss! Om inget extraordinärt har inträffat kommer du att bli kontaktad av oss inom ett dygn.