Beställ Adapt Builder

Fyll i formuläret här nedanför om du vill beställa Adapt Builder. Vi kommer då att kontakta dig inom kort. Sedan tar det bara några dagar innan du får dina inloggningsuppgifter.

  • Ange max antal användare i din organisation som ska kunna skapa och uppdatera utbildningar i Adapt Builder. Beställningen avser ett (1) års tillgång till Adapt Builder för ovan angivet antal personliga användarkonton. I avtalet ingår drift, löpande uppdateringar samt tillgång till webbaserad utbildning och support. Avtalet förnyas automatiskt var 12:e månad, om det inte sägs upp minst 30 dagar före avtalstidens utgång.

Foto av kulspetspennor med Xtractors logotyp på.