Undvik tråkig elearning

Inför en förstudie för några år sedan förhörde jag mig om målgruppens inställning till elearning. Några av svaren jag fick var: ”det är inget för mig” och ”fungerar hjälpligt”. När jag grävde lite djupare fick jag höra mer om deras…