Pratbubblor med texterna "70:20:10", "Lärstilar" och "Wikipedia".

Tre myter om lärande

Om lärstilar, 70-20-10-regeln och hur relevant det egentligen är att lära sig saker när allt finns på nätet Boken ”Urban Myths about Learning and Education” är spännande läsning för alla oss som håller på med utbildning av något slag. För…

Undvik tråkig elearning

Inför en förstudie för några år sedan förhörde jag mig om målgruppens inställning till elearning. Några av svaren jag fick var: ”det är inget för mig” och ”fungerar hjälpligt”. När jag grävde lite djupare fick jag höra mer om deras…