Kunskap. Kanskap. Klokskap

Kunskap, kanskap, klokskap? Om lärandets nya omvärld. Kunskap. Kanskap. Klokskap. Ja, det är bara några få begrepp i den långa raden av nya ”icke-begrepp” och vardagliga begrepp på vad kunskap är. Att lärandet genomgår en stor förändringsprocess kan knappast undgå…

Amerikansk analys stödjer blended learning

Det amerikanska utbildningsdepartementet har utfört en metaanalys av över 1000 empiriska studier i webbaserat lärande mellan åren 1996 och 2008 inom det amerikanska skolväsendet. Analysen visar att elever som fick webbaserad undervisning i genomsnitt presterade bättre än de som fick…

Stefan Hallberg årets företagare i Solna

Xtractors VD, Stefan Hallberg, har utsetts till årets företagare i Solna 2008. Bakom utmärkelsen står Handelskammaren, Företagarna och Solna stad som vill premiera entreprenörer som de menar är goda förebilder, uppvisar nytänkande och får sina företag att växa uthålligt. Den…