Det krävs högt tempo i utbildning för unga

Max Hamburgerrestauranger och Gröna Lund anställer hundratals unga medarbetare varje år. Effektiv utbildning är avgörande för att snabbt få ut dem i tjänst.Samtidigt ska utbildningen hålla hög kvalitet och fungera som dragplåster vid rekryteringen. För båda företagen är det självklart att använda sig av e-learning i kombination med praktisk träning för att lyckas.

Det råder goda tider hos både Max Hamburgerrestauranger och Gröna Lund.

Maria Hernandez, Gröna Lund

– Lågkonjunkturen är vår högkonjunktur, menar Maria Hernandez, kompetensutvecklingschef på Gröna Lund. Vi slog besöksrekord i somras och räknar med att öka antalet säsongsanställda nästa sommar.

Max å sin sida ska på fem år bli dubbelt så stora genom att öppna 70 nya restauranger.

– Vi ska bland annat rekrytera 600 nya chefer till de nya restaurangerna. 80 procent av dem räknar vi med att kunna rekrytera internt och 20 procent externt, berättar Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef på Max, som själv började som hamburgerkock på företaget för 24 år sedan.

Utbildning i kombination med karriär är ett viktigt konkurrensmedel för Max. Idag är en kock i genomsnitt anställd i tre år och en chef i tio år. Det här är bra siffror för branschen, menar Pär Larshans.

– Vår ledarskapsutbildning håller hög klass. Man eftersträvar att få gå den. Redan från dag ett kan de anställda följa sin väg mot ett chefsjobb med hjälp av karriärsstegen i vårt LMS. Den visar hur man steg för steg närmar sig möjligheten att få gå ledarskapsutbildningen genom att genomföra de 40 interaktiva grundutbildningskurserna.

Gröna Lund anställer artister

För Gröna Lunds del är det svårare att erbjuda en karriär inom företaget till de 1200 säsongsanställda, då de fasta tjänsterna för närvarande bara är 85 till antalet. De visar istället på möjligheterna att prova på olika tjänster varje säsong, att bli säsongschef i driften eller att gå vidare till andra företag inom koncernen, men framför allt satsar de på att vara en arbetsgivare som är attraktiv att ha med i sitt CV. De har också valt ut en specifik målgrupp i sin rekrytering.

– Vi vänder oss till dem som dras till artisteri och nöjesindustrin. Hos oss får de stå på scen, för vi betraktar hela tivolit som en scen, säger Maria Hernandez. Vi vill att vår rekryteringsmålgrupp ska tänka ”Gud vad kul och spännande att jobba där” och vi konkurrerar genom att erbjuda den bästa serviceutbildningen, den roligaste arbetsplatsen och de bästa cheferna.

Båda företagen utbildar en stor mängd nyanställda varje år innan de kan gå ut i tjänst. Genom e-learning kan man effektivt påbörja utbildningsinsatsen så fort en person har blivit anställd.

Pär Larshans, Max Hamburgerrestauranger– På Max har vi en grundläggande introduktionsutbildning på fyra timmar framför datorn innan man får börja jobba i restaurangen. Det motsvarar två dagars lärarledd utbildning. Förutom att lära sig det man rent praktiskt behöver veta för att utföra sitt jobb, så lär man sig Max historia och värdegrund, säger Pär Larshans. Interaktiv utbildning ger den teoretiska grunden, sedan tränar man praktiskt med stöd av sin chef.

Snabb intresseväckare i e-learning

Kunskap. Kanskap. Klokskap

Kunskap, kanskap, klokskap? Om lärandets nya omvärld. Kunskap. Kanskap. Klokskap. Ja, det är bara några få begrepp i den långa raden av nya ”icke-begrepp” och vardagliga begrepp på vad kunskap är. Att lärandet genomgår en stor förändringsprocess kan knappast undgå…

Amerikansk analys stödjer blended learning

Det amerikanska utbildningsdepartementet har utfört en metaanalys av över 1000 empiriska studier i webbaserat lärande mellan åren 1996 och 2008 inom det amerikanska skolväsendet. Analysen visar att elever som fick webbaserad undervisning i genomsnitt presterade bättre än de som fick…

Stefan Hallberg årets företagare i Solna

Xtractors VD, Stefan Hallberg, har utsetts till årets företagare i Solna 2008. Bakom utmärkelsen står Handelskammaren, Företagarna och Solna stad som vill premiera entreprenörer som de menar är goda förebilder, uppvisar nytänkande och får sina företag att växa uthålligt. Den…