Kunskap. Kanskap. Klokskap

Kunskap, kanskap, klokskap? Om lärandets nya omvärld. Kunskap. Kanskap. Klokskap. Ja, det är bara några få begrepp i den långa raden av nya ”icke-begrepp” och vardagliga begrepp på vad kunskap är. Att lärandet genomgår en stor förändringsprocess kan knappast…